Relacja

Konferencja „Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli” już za nami!

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i czynny udział w dyskusjach. Dziękuje również prelegentom za przepełnione wiedzą i praktycznym doświadczeniem wystąpienia, a uczestnikom sesji plakatowej za ubogacenie wydarzenia. Poniżej możecie Państwo pobrać prezentacje konferencyjne:

Prezentacje – Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli

Zapraszamy także do obejrzenia filmów, w których prof. UŁa dr hab. Anna Hrycaj i dr Patryk Filipiak, a także prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska oraz prof. UWr dr hab. Izabella Gil opowiadają o swoich wrażeniach z konferencji.Dzięki wspaniałym prelegentom i zaangażowanym uczestnikom, konferencję możemy z dumą uznać za niezwykle udaną. Za sprawą przepełnionych wiedzą wystąpień, jak również licznych dyskusji, dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy. Okazało się również, że szereg kwestii związanych ze skomplikowanym zagadnieniem skargi pauliańskiej nadal wymaga dogłębnej analizy. Stanowi to jasne potwierdzenie, że konferencje takie jak „Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli” są niezbędne dla rozwoju społeczności naukowej prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Tym samym, pragniemy poinformować, że kolejna konferencja naukowa, poświęcona prawu upadłościowemu i restrukturyzacyjnemu odbędzie się w czerwcu 2019 r. Już dziś pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału.

Uczestnikom i prelegentom dziękujemy raz jeszcze i mamy nadzieję, że zobaczymy się na kolejnej konferencji!