Zaspokojenie wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym osoby trzeciej