Wstrzymanie czynności egzekucyjnych i zakaz wypowiadania kluczowych umów