Panel I: Restrukturyzacja przedsiębiorstw – znaczenie prawa restrukturyzacyjnego dla Unii Europejskiej

Moderator: dr Patryk Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu