Przebieg postępowania ze skargi pauliańskiej – uwagi na tle orzecznictwa sądowego