Plany restrukturyzacji – propozycje układowe – układ