Panel III: Jak udoskonalić prawo restrukturyzacyjne?

Moderator: dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego