Panel II: Implementacja Dyrektywy do polskiego porządku prawnego

Moderator: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. UG