Ochrona nowego finansowania, finansowania przejściowego i innych transakcji związanych z restrukturyzacją