Dyskusja na temat zmian Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z udziałem:

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. UG,

radca prawny Kazimierz Jeleński,

radca prawny Piotr Zimmerman,

sędzia dr Piotr Kędzierski, SR dla m.st. Warszawy, Katedra Prawa Handlowego KUL,

doradca restrukturyzacyjny Jerzy Sławek, Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych