Dyskusja na temat zmian Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z udziałem:

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. UG, dr hab. Andrzej Torbus, prof. nadzw. UŚ, sędzia dr Piotr Kędzierski, SR dla m.st. Warszawy, Katedra Prawa Handlowego KUL, sędzia Agnieszka Stańczak-Kujawska, SR Szczecin Centrum w Szczecinie, radca prawny Kazimierz Jeleński, radca prawny Piotr Zimmerman, doradca restrukturyzacyjny Jerzy Sławek, Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, radca prawny Michał Barłowski.