Ocena rozwiązań przyjętych w Dyrektywie i ich skutki dla ustawodawstw państw członkowskich