Co się zmieni w Prawie restrukturyzacyjnym czyli zakres regulacji i minimalny zakres implementacji Dyrektywy dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej