Michał Barłowski

Michał Barłowski zajmuje się prawem gospodarczym. Doradza przy restrukturyzacjach, zajmuje się sytuacją podmiotów zagrożonych niewypłacalnością oraz upadłych, w tym sytuacją grup kapitałowych działających w Polsce i na terenie UE. W latach 2005-2009 prowadził pierwszą w Polsce transgraniczną upadłość polskiej spółki na podstawie rozporządzenia WE 1346/2000 zakończoną wykreśleniem spółki z rejestru. W 2009 r. doradzał przy jednym z pierwszych połączeń transgranicznych przeprowadzonych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. W 2011 r reprezentował klienta przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (C-116/11). Był członkiem dwóch grup ekspertów Komisji Europejskiej: przygotowującej projekt rozporządzenia 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego oraz opracowującej propozycję dyrektywy wprowadzającej wspólny standard dla postępowań zapobiegających upadłości w poszczególnych państwach członkowskich (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU). Propozycja dyrektywy została przyjęta przez Komisję 22 listopada 2016 r.