06.12.2019 r. - Warszawa

Udoskonalmy restrukturyzację

ZAREZERWUJ DATĘ

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Debata na temat implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia

6 czerwca 2019r. Rada UE przyjęła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia. Po opublikowaniu Dyrektywy państwa członkowskie będą miały dwa lata na implementowanie jej do krajowych porządków prawnych. Przy tej okazji będzie można dokonać pewnych zmian w ustawie z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Konferencja stanowi rozpoczęcie publicznej, ogólnokrajowej debaty na temat restrukturyzacji i upadłości. Jednym z jej celów jest zidentyfikowanie obszarów, które wymagają korekty legislacyjnej.

Zapraszamy na konferencję

KORZYŚCI

 • wyjątkowy zespół ekspertów z wiodących ośrodków naukowych w Polsce
 • analiza aktualnego stanu prawnego oraz propozycje zmian
 • integracja z środowiskiem naukowym prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego w Polsce
 • wymiana doświadczeń, konfrontacja własnych metod i działań z opiniami uznanych ekspertów oraz stosowaną przez nich praktyką
 • inspiracja do poszukiwania nowych rozwiązań
 • spotkanie praktyków z branży upadłościowej i restrukturyzacyjnej

Konferencja naukowa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie  jest efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. To już czwarta z cyklu konferencji naukowych, których przedmiotem jest problematyka postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Szczególnie serdecznie zapraszamy uczestników naszych poprzednich wydarzeń.

FORMUŁA KONFERENCJI PRZEWIDUJE:

 • 100% praktycznej wiedzy,
 • skondensowane wystąpienia prelegentów,
 • grono najlepszych teoretyków i praktyków z zakresu restrukturyzacji,
 • dynamiczny panel dyskusyjny,
 • innowacyjne podejście do problemów upadłości i restrukturyzacji,
 • możliwość nauki od najlepszych oraz zdobycia nowych, cennych kontaktów,
 • sesję plakatową prowadzoną przez doktorantów.

Dołącz do nas na najbliższym spotkaniu.

Program

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

Powitalna kawa, przywitanie uczestników
10:00

Rozpoczęcie konferencji

Panel I: Restrukturyzacja przedsiębiorstw – znaczenie prawa restrukturyzacyjnego dla Unii Europejskiej

Moderator: dr Patryk Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10:00 - 10:30
mgr Diana Dudek, doktorant IPUIR, Uczelnia Łazarskiego

Co się zmieni w Prawie restrukturyzacyjnym czyli zakres regulacji i minimalny zakres implementacji Dyrektywy dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej

10:30 - 11:00
przedstawiciel Komisji Europejskiej

Cele Dyrektywy czyli dlaczego Unii Europejskiej zależy na restrukturyzacji przedsiębiorstw?

11:00 – 11:30
dyskusja z udziałem przedstawicieli państw członkowskich, którzy brali udział w negocjowaniu Dyrektywy

Ocena rozwiązań przyjętych w Dyrektywie i ich skutki dla ustawodawstw państw członkowskich

11:30 – 12:00

Przerwa

Panel II: Implementacja Dyrektywy do polskiego porządku prawnego

Moderator: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. UG
12:00 - 12:20
Katarzyna Gierczak-Grupińska, Eleni Tzoka - Stecka, Fundacja Firmy Rodzinne

Systemy wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością

12:20 – 12:40
dr Patryk Filipiak, Wydział Prawa i Administracji UAM

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych i zakaz wypowiadania kluczowych umów

12:40 – 13:10
prof. Aleksander Witosz, prof. UE w Katowicach

Plany restrukturyzacji – propozycje układowe – układ

13:10 - 13:30

Ochrona nowego finansowania, finansowania przejściowego i innych transakcji związanych z restrukturyzacją

13:30 – 14:00

Przerwa na lunch

Panel III: Jak udoskonalić prawo restrukturyzacyjne?

Moderator: dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego
14:00 – 14:10
mgr Bartosz Sierakowski, doktorant IPUIR, Uczelnia Łazarskiego

Monitorowanie postępowań w zakresie restrukturyzacji, upadłości i umorzenia zobowiązań – projekt badawczy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego

14:10 – 14:20
dr Przemysław Wołowski, Ministerstwo Sprawiedliwości

Elektronizacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

14:20 - 14:30
mgr Emil Szczepanik, Ministerstwo Sprawiedliwości

Organizacja sądownictwa oraz rola służby nadzoru Ministra Sprawiedliwości w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

14:40 - 15:00
Bartosz Sierakowski, Diana Dudek, Jakub Majewski, Marta Krzyśków-Szymkowicz

Co jeszcze warto zmienić w Prawie restrukturyzacyjnym (bezskuteczność, organy postępowania, możliwość przejścia z przyspieszonego postępowania układowego do postępowania układowego, uzasadnianie postanowień, inne zagadnienia) – wystąpienie przygotowane przez doktorantów IPUiR na podstawie propozycji zmian Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego nadesłanych przez uczestników konferencji

15:00 – 16:00

Dyskusja na temat zmian Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z udziałem:

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. UG,

radca prawny Kazimierz Jeleński,

radca prawny Piotr Zimmerman,

sędzia dr Piotr Kędzierski, SR dla m.st. Warszawy, Katedra Prawa Handlowego KUL,

doradca restrukturyzacyjny Jerzy Sławek, Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

Prelegenci

 • Filipiak

  dr Patryk

  Filipiak

 • Hrycaj

  prof. UŁa dr hab. Anna

  Hrycaj

 • Zimmerman

  mec. Piotr

  Zimmerman

 • Witosz

  prof. UE dr hab. Aleksander J.

  Witosz

 • Kruczalak-Jankowska

  dr hab. Joanna

  Kruczalak-Jankowska

 • Dudek

  mgr Diana

  Dudek

 • Gierczak-Grupińska

  Katarzyna

  Gierczak-Grupińska

 • Tzoka-Stecka

  Eleni

  Tzoka-Stecka

 • Sierakowski

  mgr Bartosz

  Sierakowski

 • Wołowski

  dr Przemysław

  Wołowski

 • Szczepanik

  mgr Emil

  Szczepanik

 • Majewski

  Jakub

  Majewski

 • Krzyśków-Szymkowicz

  Marta

  Krzyśków-Szymkowicz

 • Jeleński

  Kazimierz

  Jeleński

 • Kędzierski

  dr Piotr

  Kędzierski

 • Sławek

  Jerzy

  Sławek

Rejestracja uczestników

Certyfikat uczestnictwa:

Udział w konferencji w wymiarze 6 godzin zegarowych udokumentowany zostanie Certyfikatem, uprawniającym do uzyskania na jego podstawie punktów doskonalenia zawodowego we właściwej okręgowej radzie adwokackiej oraz okręgowej izbie radców prawnych.

Rejestracja uczestników:

Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne, kwota uczestnictwa pokrywa wyłącznie koszt realizacji spotkania.

Warunki uczestnictwa zostaną przesłane drogą mailową w odpowiedzi na przesłaną rezerwację. 
Rezerwacja możliwa jest też tutaj.

Organizatorzy

Organizator techniczny

Patroni

Miejsce spotkania

Sprawdź jak dotrzesz na miejsce konferencji.

Adres + Mapa

Uczelnia Łazarskiego, sala nr 58, pater

Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Kontakt w sprawach organizacyjnych

TOMCZAK – STANISŁAWSKI

events@tomczak-stanislawski.pl

Parking


Dodatkowe informacje


Obserwuj nasze działania

Polub nas na naszych kanałach społecznościowych.