Skutki wyroku uwzględniającego skargę pauliańską dla sytuacji prawnej dłużnika na gruncie prawa restrukturyzacyjnego