Część III. Egzekwowanie wyroku uwzględniającego skargę pauliańską

Moderator: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG