Część I. Materialne aspekty roszczenia ze skargi pauliańskiej

Moderator – prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak, Uczelnia Łazarskiego